Edirne , Su Tesisat Kalorifer Montaj işleri

Kategori: Genel

Temiz Su Tesisat Sistemler

Temiz Su Tesisat Sistemler

Temiz Su Tesisat Sistemler; Binalarda temiz su tesisatı, borular, vanalar ve armatürler ile su sayaçları, temiz su deposu, hidrofor, su yumuşatma cihazı, boyler, akümülasyon tankı, termosifon, şofben ve filtreler gibi ekipmanlardan oluşmaktadır. Temiz su tesisatının tasarımında ve imalatında, “TS 1258 Binalarda Temiz Su Tesis Kuralları” Standardına uyulmalıdır.
Temiz su tesisatı tüketicinin kullanımına sunulan temiz suyun tesisatta kirlenmesini (kontamine olmasını) önlemek üzere standartlara, tüzüklere, yönetmeliklere veya belediyelerce hazırlanan mevzuata uygun olarak yapılmalıdır.

Temiz su tesisatında kullanılan tüm boru, vana, cihaz, malzeme ve ekipmanlar işletme basıncına uygun basınç standardında olmalıdır. Sistemde kullanılacak borular ve ekleme parçaları galvaniz veya plastik esaslı olmalıdır. Galvanizli borular kaynakla birleştirilmemeli, zorunlu hallerde önceden hazırlanmış kaynaklı çelik imalatlar sıcak daldırma galvaniz işlemini takiben vidalı ya da flanşlı olarak sisteme bağlanmalıdır. Plastik temiz su borularının boyutlandırılmasında, iç çap ölçüsü dikkate alınmalıdır.

Plastik temiz su boru
bağlantıları, çözülebilir veya çözülemez olarak iki türlü yapılabilmektedir. Çözülemez bağlantılar, termoplastik kaynak, muflu yapıştırma, yapıştırma fittings, puşfit, alın kaynağı, manşonlu elektrofüzyon olmalıdır. Çözülebilir bağlantılar, flanşlı, yapıştırma muflu, döküm pirinç rekorla bağlantılı, özel geçme fittings bağlantılı olmalıdır.

Plastik temiz su borularının metal borularla, vana çekvalf vb. elemanlarla bağlantılarında özel adaptörler kullanılmalıdır. Temiz su tesisatının yapımında olabildiğince iç duvar yüzeyleri tercih edilmeli, zorunlu hallerde dış duvarların iç yüzeyinden geçen boruların donmaya karşı ısı yalıtımına dikkat edilmelidir.

Temiz su tesisatında 31.05.2017 Tarihli 30082 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” esasları kapsamında ses yalıtımı yapılmalıdır. Açıktan geçen soğuk su borularında, yoğuşmaya karşı ısı yalıtımı yapılmalı, sıcak su ve sirkülasyon hatları açıkta ve sıva altında ısı kayıplarına karşı yalıtılmalıdır. Sıva altında kalan metal boruların temasta olduğu duvar malzemesiyle kimyasal reaksiyonu sonucu korozyona uğramaması için bitümlü malzemeyle yalıtım yapılmalıdır.

 Düşey sıcak su tesisat kolonlarının en üst noktalarında hava ceplerinin oluşmaması için önlem alınmalı, gerekirse hava tahliye cihazları kullanılmalıdır. Tesisat, kolon, kiriş ya da beton perde gibi taşıyıcı elemanlardan geçirilmemeli, zorunlu hallerde tasarım aşamasında ilgili statik proje müellifi tarafından önlem alınmak suretiyle betonarme sistemde gerekli rezervasyonlar bırakılmalıdır.
Gerektiğinde sistemin boşaltılması için tesisatın en alt noktasında boşaltımın musluğu bulunmalı, branşman ayrımlarında kesici vanalar kullanılmalıdır. Her bir soğuk su, sıcak su ve sirkülasyon kolonuna, ayrıca ana kollektör giriş ve çıkışlarına vana takılmalıdır

Sıhhi Tesisat Cihazları ve Armatürleri

Genel Esaslar

Genel Su Tesisatı Sıhhi tesisat sistemlerinde kullanılan tüm vitrifiye malzemeler, aksesuarlar ve armatürler,
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği” kapsamında atıfta bulunulan standartlara ve ilgili
oldukları ulusal standartlara uygun olarak üretilmiş olmalıdır.
Çelik ve döküm emaye cihazların emayesi asit ve baz tesirlerine karşı dayanıklı olmalı; renk seçimi
İdare’nin onayı ile yapılmalıdır.
Paslanmaz çelik cihazlarda kaynaksız şekil verilmiş olanlar veya argon kaynağı ile yapılmış olanlar
tercih edilmeli, kaynak dikişi olabildiğince asgariye indirilmiş olmalı, söz konusu kaynak bölgeleri
diğer kısımlardan ayırt edilmeyecek oranda temiz, gözöneksiz, cüruf suz ve mükemmel polisaj yapılmış
durumda olmalıdır. Normal ortamlarda kullanılacak paslanmaz çelik malzemeler  asidik
ortamlarda kullanılacak paslanmaz çelik malzemeler AISI 316 kalitesinde olmalıdır.
Polyester cihazlar cam elyafıyla %30 takviye edilmiş, doyurulmamış polyesterle imal edilmiş
olmalıdır.
Tüm cihazların gizli kalmış tespit, askı ve taşıyıcı parçaları imal edildiği yerde astar boya ile boyanmış
olmalıdır.
Batarya ve muslukların montajında, bakış istikametine göre sıcak su solda, soğuk su sağda olacak
şekilde bağlantı yapılmalıdır.
Özellikle lavabo, hela taşı, klozet, pisuar, duş ve benzeri cihazların pis su tesisatı bağlantıları sızdırmaz
şekilde yapılmalı, döşemeye oturma yüzeyinden su sızdırmayacak şekilde montajları sağlanmalı, bu
hususta imalatçı firma montaj detaylarına uyulmalıdır.
Tüm cihazlarda tespit ve montaj malzemesi ile ankrajlar gereken dayanıklılıkta olmalı, tespit ve montaj
malzemesi olarak korozyona dayanıklı, krom kaplama, pirinç veya galvanizli malzeme kullanılmalıdır.
Görünecek kısımlarda kullanılacak vida, cıvata, tespit tırnağı veya kelepçe vb. aksam bulunduğu
yüzeyle uyumlu bir kaplama malzemesiyle kapatılmalıdır.
Cihaz montajında kullanılacak plastik veya çelik dubeller montaj kaidelerine uygun cins ve ebatta
seçilmelidir. Duvar tipi armatürler, bitmiş duvar yüzeyine uygun olacak şekilde duvara dik olarak
monte edilmelidir. Lavabo veya tezgâh üstü gömme armatürler, kromajlı ara muslukları ve bağlantı
boruları kullanılmak suretiyle ilgili firma montaj detaylarına uygun olarak monte edilmelidir.
Uygulama sırasında tesisatta kullanılacak tüm sıhhi tesisat cihaz ve armatürlerinin katalog ve
prospektüsleri ile teknik özelliklerini belgeleyen dokümanların “İdare Onayı” alınmalıdır.
Su Sayaçları
TS EN ISO  Standartlarına ve  Ölçü Aletleri Yönetmeliğine uygun olarak
 İşaretlemesine sahip olmalıdır. Su sayaçları, yerel yönetimlerin mevzuatına uygun olarak
çarpmaya ve donmaya karşı korunaklı şekilde monte edilmeli, kilit altında bulundurulmamalı, kolay
okunmalıdır. Sayaçlar, rekorlu ya da flanşlı bağlantıyla monte edilmeli, girişte vana ve pislik tutucu ,çıkışta  cekvalf ve vana kullanılmalıdır. Sayaç mahallinde süzgeç bulundurulmalı ve drenajı
sağlanmalıdır. Su sayaçlarında basınç kaybı, tercihen 0,5 bar değerini geçmemelidir.

Su Tesisatında Kullanılan Borular

Tesisat sistemlerinde akışkan taşıyıcısı (soğuk, sıcak ve kaynar su, buhar) olarak kullanılan ve çelik malzemeden yapılmış galvanizli borular kullanılır. Bu borular, duvarda sıva altına (ankastre) döşenebilir ancak döşeme, ıslak zemin altına döşenemez. Bu borular, temper dökümden yapılmış ek parçalarıyla dişli, vidalı flaşlarla flanşlıbağlantı yapılır. Galvanizli çelik borulara hiçbir zaman eğme, bükme ve sıcak işlem yapılmaz. Böyle bir işlemde borunun üzerindeki galvaniz kaplaması bozulacağından borunun korozyona uğraması çabuklaşır. Galvanizli çelik borular 6 –6,5 m boyunda, iki ucu dişli üretilir. Dişlerin zedelenmemesi için bir ucuna manşon, diğer ucuna plastik muhafaza takılarak piyasaya verilir.

Polipropilen (PP) Borular ve Çeşitleri
Tesisat sektörü kendini sürekli yenileyen ve geliştiren bir yapıya sahiptir. Buna paralel olarak son zamanlarda boru çeşitleri ve uygulamalarında hızla yükselen bir ivme yakalanmış olup tesisatçıların bile takipte zorlandığı sistemler birbiri ardına piyasalarda yer almaya başlamıştır.
2000’li yıllara girerken yaygın şekilde kullanılan galvaniz ve siyah çelik borular, yerini plastik ve bakır borulara bırakmış durumdadır. Bilhassa plastikten mamul polivinil klorür (PVC), polietilen (PE) ve poliproplen (PP) borular zengin seçenekleriyle sektöre egemen olmuştur. Isıtma ve temiz su tesisatında en fazla kullanılan boru çeşidi poliproplen (PP)dir. Polipropilen ham maddesi ısıya, basınca ve kimyasal maddelere mukavemeti açısından üç gruba ayrılır.
Bunlar:
– Homopolimer (Tip 1)
– Copolimer (Tip 2) ve
– Random copolimer (Tip 3)dir.
Diğer çeşitlerine göre bilhassa temiz su da polipropilen random copolimer – PPRC (Tip3) sınıfı daha fazla tercih edilmektedir. Isıtma tesisatında ise bu boruların uzama kat sayılarının fazla olması sebebiyle oluşabilecek sarkma ve genleşmelerin önüne geçmek için yine bu boru grubundan olan alüminyum folyo kaplı olanları kullanılmalıdır. Polipropilen borular, işçiliğinin kolay ve çabuk olması, hafifliği, iç yapısının pürüzsüz oluşu, kireç ve pislik tutmama, korozyondan etkilenmeme, nakliye gibi avantajları sebebiyle vazgeçilmez bir ürün hâline gelmiştir. Soğuk suda 20 atü, sıcak suda 10 atü basınçta uzun yıllar problem çıkarmadan kullanılır. Daha ziyade beyaz veya gri olmak üzere yeşil, mavi renklerde üretilir. Boru ve ekleme parçaları aynı malzemeden imal edilir. Boruların birleştirilmeleri, elektrofüzyon diye tabir edilen boru ve bağlantı parçalarının 260 ˚C ısıtılıp ergimesi ve akabinde birbirleriyle kaynaşarak eklenmeleri metoduna dayanır. Kuralına uygun olarak yapılan birleştirmelerde herhangi bir kaçak meydana gelmez. Bağlantı parçasının iç çapı, boru dış çapına eşittir. Boru ucu dış yüzeyi ve bağlantı parçası iç yüzeyi füzyon kaynak makinesinde aynı anda ısıtıldıktan sonra birbirine takılarak birleştirme işlemi tamamlanır.

Tesisat Nedir ?

 

Tesisat kelime anlamı, Türk Dil Kurumu’na göre belli bir işin sağlanmasına yardım eden araçların uygun yerlere döşenmesi veya döşenen bu araçların tümü, döşem, donanım demektir. Genel anlamda ise inşaat işlerinde makine ve elektrik mühendisliğinin alanlarına giren tesisat işleri olarak adlandırılır.
Tesisat çeşitleri ise birbiriyle birçok konuda bağıntılı tesisat nedir elektrik tesisatı olarak ikiye ayırabiliriz. Kısaca mekanik ve elektrik tesisatı alt dalları ile ilgili bilgi verelim;

1-Isıtma sistemleri, kullanım mekanlarının istenen sıcaklıkta tutulabilmesi için iç ortamdan dış ortama (çevreye) olan ısı kaybının karşılanması prensibi ile çalışan sistemlerdir. Merkezi ve lokal (bölgesel) olarak iki ana başlıkta toplanabilir.
2- Sıhhi Tesisat
Sıhhi tesisat, yapı için gerekli olan suyun temini, depolanması, ısıtılması, yumuşatılması, basınçlandırılması ve dağıtımı, pis suyun atılması, atık suyun arıtılması, yağmur suyu tahliyesi ve yangın söndürme konularını içerir.
3- Yangın Tesisatı
Yangından korunma sistemleri; olası yangın anında insan sağlığına ve eşyalara zarar gelmeden yangını söndürmek amacıyla yapılan tesisat ve sistemlerdir. Binalarda yangın tesisatı: söndürme sistemleri, duman tahliye sistemleri ve basınçlandırma sistemlerinden oluşmaktadır.
4- Klima Tesisatı
Soğutma, bir maddenin veya ortamın sıcaklığını, onu çevreleyen ortamın sıcaklığının altına indirmek ve orada muhafaza etmek üzere ısısının alınması işlemine denir. Soğutulmuş akışkanın borular vasıtasıyla nihai soğutucu cihazlara ulaştırmak yoluyla klima tesisat işlemi yapılır. Merkezi ve lokal olarak iki ana başlıkta toplanabilir.
5- Havalandırma Tesisatı
Havalandırma, kapalı bir alana doğal ya da mekanik yolla temiz hava akımı sağlanmasıdır. İçeri temiz hava girerken, buna eşdeğer hacimde, zararlı gazlarla, kokularla, tozlar¬la kirlenmiş ve ısınmış hava dışarı atılır.Mekanik yolla havalandırma, kapalı böl¬melere temiz hava emen ya da kirli havayı dışarı atan fanlarla yapılır. Isı ve rüzgâr gibi etkilere bağlı olmayan mekanik havalandır¬ma, kolayca denetlenebilir, bu nedenle de belirli bir hızda hava değişiminin zorunlu olduğu yerlerde yaygın olarak kullanılır. Kapalı hacimlerdeki oksijen oranının doğal koşullarda olması gereken seviyede tutulmasını sağlamanın en kolay yolu havalandırma yapılmasıdır. Kullanım sonucu oksijen oranı azalmış ve kirlenmiş (halı, elbise tüyü, parfüm, ter kokusu vs.) hava atmosfere atılır, yerine dışarıdan, yüksek oksijenli ve kirlenmemiş (gerekli filtre sistemlerinden geçirilerek) taze hava alınır. İnsan sağlığının ve verimliliğinin en önemli koşullarından birisi budur. Kirli havanın dış ortama atılması ve dış ortamdan alınan taze havanın filtrelenmesi, zararlı maddelerden arındırılması, istenilen sıcaklık ve nem değerlerine getirilerek iç ortama verilmesi havalandırma sisteminin kapsamındadır.
6- Güneş Enerjisi Tesisatı
7- Doğalgaz Tesisatı
Evlerimizde, sanayi tesislerinde ve iş yerlerinde kullanılan doğalgaz zehirli olmayan, renksiz, kokusuz ve havadan daha hafif bir gazdır. Bu doğrultuda doğalgaz kullanımının güvenli ve kontrollü bir şekilde yapılabilmesi işlemidir.
8- Asansör Tesisatı
Asansör, dikey olarak yük ve insan taşımada kullanılan bir araçtır. Daha yüksek ve derin yapıların yapılmasıyla, insanların ve yüklerin üst ve alt katlara ulaşabilmesi ihtiyacı asansörleri zorunlu kılmıştır. Bu doğrultuda hidrolik, makine daireli ve makine dairesiz asansörler dizayn edilmiş ve sistemin çalışabilirliği ve güvenliği açısından asansör tesisatı altında yürütülmektedir.

Su Tesisatı Hangi Yollarla Yapılır ?

Su tesisatı, temiz suyun kaynaktan çıkmasının arkasından su borularının binaya döşenmesiyle kullanıma hazır hale gelmesi ve kullanıldıktan sonra doğrusu atık su meydana gelmesiyle arıtılarak doğaya geri gönderilmesi aşamalarının tümüdür. Su tesisatı, ustalaşmış bir su tesisatçısının doğru uygulamaları neticesinde sorunsuz bir kullanım sağlar. Su tesisatının döşenmesindeki hatalar, su döşem borularının doğru montaj yapılmaması ve klozet, küvet gibi enstrümanların kuruşumunum düzgün bir halde yapılmaması su tesisatı ile ilgili problemler yaşamanıza ve su tesisatınızı kullanamamanıza sebep olmaktadır.
Su döşemi döşemesi teferruatlı bir iştir. Bununla birlikte özen, dikkat ve profesyonellik gerektirir. Bu sebeptendir ki su döşemi nasıl döşenir derseniz bir kaç aşamadan meydana gelir. Öncelikle iç tesisat dediğimiz bölümden bahsedelim;
Bu aşamada binanın içerisinde dairelere su dağılımını elde eden boruların döşemesi yapılmaktadır. Merkezden evlere suyun geçişini sağlayan bu sistem borular aracılığı ile yapılmaktadır. Boruların kalitesi bu aşamada fazlaca önem arz eder. Hem de görünebileceği ihtimali üzerinde durularak borular estetik döşenmelidir. Bununla birlikte iç döşem aşamasında suyun kullanışlı dağılımını sağlamak açısından boruların kıvrımlarının en aza daha kolay ve yalın hale getirilmesi gerekmektedir. Evlerimize suyun gelmesini elde eden boruların montajı yapıldıktan sonra suyun akışını elde eden musluklar takılır. Muslukların montajının yapılması da iç tesisat işleminin son aşamasıdır.
Beslenme borusu döşenmesi ise suyu temel kaynaktan yani suyun ilk deposundan evlerimize çektiğimiz kısımdır. Buna bir nevi priz hattı da diyebiliriz. Bu döşeme yer altından yapılmaktadır. Hiçbir şekilde göremeyiz bu alanı tabi ki döşem tamamlanıp üzeri kapatıldıktan sonra. Bu alanda plastik boru tercih edilmelidir. Yerin altında bulunana borular hem de kışın aşırı soğuk günlerde suyun donmasına engel olacak özellikte olmasına özen gösterilmelidir. Beslenme borusu döşenmesi yapılmış olduktan sonra su sayacına bağlanır ve kullanım bu şekilde kontrol edilip belediyelerce faturalandırılır.

Petek Temizliği Nasıl Yapılmalıdır ?

Zaman içerisinde peteklerin iç yüzeyinde yada yerden ısıtma borularında biriken kireç, çamur, balçık ve korozyon atıkları birikerek ısıtma verimimin düşmesine neden olur. Isıtma sisteminizde oluşan bu kirliliklerin özel makine ve kimyasallarla temizlenmesi ve sistemden uzaklaştırılması işlemine petek temizliği adı verilmektedir.

Peteklerinizin, Radyatörünüzün Kirlendiğini Nasıl Anlarsınız ?
– Peteklerinizin üzerinde ısınmayan bölgeler varsa,
– Peteklerinizin üst kısmı ısınmıyorsa,
– Peteklerinizin alt kısmı ısınmıyorsa,
– Musluklarınızdan çok az veya hiç su gelmiyorsa,
– Peteklerinizden siyah veya koyu kahve renkli ve pis su geliyorsa,
Kombiniz sesli çalışıyorsa veya sıcak suyunuz düzensiz geliyorsa,
– Yerden ısıtma sistemlerinde bölgesel ısınma problemleri varsa,
– Dairenizdeki en son petek ısınmıyorsa petekleriniz kirli demektir.

Etkili ve Doğru Petek Temizliği Nasıl Yapılmalıdır ?
Petek temizliğinin doğru bir şekilde yapılması ve arızalara mahal vermemek için uyulması gereken bazı kurallar vardır. Bunlar;

Kombi kapatılır ve kalorifer tesisatı giriş çıkış vanaları kapatılır.
Amaç: Temizlik esnasında tesisattan çıkacak kireç tortu gibi maddelerin kombinin içerisinden dolaşarak filtreleri eşanjör, sirkülasyon pompası gibi hassas malzemeleri tıkaması yada bozmasını engellemek.
Petek Temizleme Makinesi banyodaki havlupan yada petek sökülerek onun yerine tesisata bağlanır.

Petek temizleme makinesini sadece banyodan mı bağlayabiliriz?
Makineyi tesisatın herhangi bir yerinden yada kombinin altından tesisata bağlayabilirsiniz.
Sebebi: Banyodan bağlamamızdaki sebep temizlik yaparken hem temiz su musluğu lazım hem de bir pis su gideri gerekiyor, bunları aynı anda bulabileceğimiz yer banyodur. Aynı zamanda temizlik yaparken oluşacak kirlenmenin temizlenmesi kolaydır. Halı veya parke üzerinde temizlik yaparken dökülecek su yada kimyasal büyük zararlar açabilir.

Kombi kapatılıp makine bağlantıları yapıldıktan sonra bütün petekler açık bir şekilde 10 dakika makinanın çalıştırılması sağlanır.

Temiz su musluğu açılarak makinaya temiz su alınır, makinede temiz suyu tesisata basarak kaba pisliğin atılmasını sağlar. Tesisattaki kaba pislik ve çamurlaşma tamamen atılana kadar işleme devam edilir.

Tüm tesisattaki kaba pislik atıldıktan ve tesisat temiz suyla doldurulduktan sonra tahliye ve temiz su dolum hortumları sökülür.
Tesisattaki ve makine içerisindeki su 30-40 °C ‘ye kadar ısıtılır.
Sebebi: Tesisattaki kireç tortuların yumuşatılması ve kimyasalların sıcak suda daha etkin temizlik yaptığından dolayı.

Tesisat temizleme için geliştirilmiş kimyasalı tesisatın büyüklüğüne göre hesaplanarak tesisata yeteri oranda kimyasal eklenir. Kimyasalın oranı 1/100 ‘dür, yani 1 litre kimyasal 100 litre suya kadar seyreltilebilir.
Kimyasal eklendikten sonra tesisattaki suyla karışması için bütün petekler açıkken 5-10 dk. makine çalıştırılarak sirkülasyon yapılır.

Kimyasal tesisata yayıldıktan ve suyun sıcaklığı ayarlandıktan sonra, tesisattaki bütün peteklerin vanaları kapatılır ve sadece tek bir peteğin vanaları açılarak temizlik işlemine başlanır.

Açık olan petek iyice temizlendikten sonra kapatılır ve bir sonraki petek açılarak sırasıyla bu şekilde devam edilir.

Kombi Çeşitleri Ve Kombi Çalışma Prensibi

Kombi hem ısınma sisteminin hem de kullanma sıcak su ihtiyacını karşılamak için üretilmiş cihazlara denir. Bunlara birleşik (kombine) kazanlar da denir. Kombi kullanıcıya birçok kolaylık sağlarken bazı dezavantajları da bulunmaktadır.
Kombilerin sağladığı kolaylıklar ve dezavantajları:
– Merkezi sistemlerin aksine her dairenin kendi kontrolünü kendisinin yapmasına olanak verirler.
– İstenilen oda veya odalar ısıtılabilir.
– Cihazın otomatik kontrolü kolaydır.
– Apartmanda yakıt faturasını dairelere dağıtmak ve parayı toplama derdi ortadan kalkar.
– Hem ısıtma, hem de kullanma sıcak suyu temini aynı zamanda mümkündür.
– Duvara monte edildiği için az yer kaplar.
– Her daire tam olarak yaktığı kadar yakıt faturası öder.
– Sirkülasyon pompası ve kapalı genleşme tankı üzerinde olduğundan ayrıca onlar için işçilik gerekmez.
– Gaz yakıtlı olduğundan yakıtı depolama derdi olmaz.
– Kullanılan yakıt temiz olduğundan atığı yoktur.
– Gerek cihaz gerekse baca bağlantısı temiz kalır.
– İlk yatırım maliyeti merkezi sistemlere göre daha pahalıdır.
– Herkes aynı oranda kullanmadığından istenilen derecede ısınma sağlanamaz.
– Ortak kullanım alanları (merdiven boşluğu, ana giriş holü gibi) ısıtılamaz.
Kombi Çeşitleri
Kombiler gelişen teknoloji ve kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda değişik özellik ve donanıma sahip olarak üretilmektedir. Piyasada birçok sınıfa ayrılmıştır. Bunlardan en çok bilineni bacalı, hermetik ve yoğuşmalı kombidir. Bunların haricinde ateşleme şekline göre (pilot alevli, elektronik ateşlemeli) ve kapasitelerine göre satılmaktadır.

Kalorifer Peteği Nasıl Monte Edilir ?

Çok eski zamanlardan bu yana insanlar, ısınma ihtiyaçlarını karşılayabilmek için farklı yöntemler ve farklı ürünler kullanmıştır. Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte borulu, kanatlı, levha, sıcak hava apareyleri, dilimli, panel gibi farklı türde ısıtıcılar üretilmiş ve ısınma miktarı artırılırken maliyetten tasarruf edilmesi sağlanmıştır.
Günümüzde en sık dökme dilimli ısıtıcılar ve panel radyatörler kullanılmaktadır. Dökme dilim radyatör, radyatörün dilimlenebilmesi, dilim eklenmesi ve arızalı parçanın değiştirilebilmesi açısından son derece avantajlıdır ancak işçiliği zor, geç ısınıp geç soğuyan ve montaj süresi uzun olan radyatörler arasındadır. Halk arasında kalorifer peteği olarak da bilinen panel radyatör ise dökme dilim radyatöre göre çok daha hafif, daha estetik ve daha kolay taşınabilir bir model olarak dikkat çeker.
Kalorifer peteği monte edilirken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
• Radyatör ile duvar arasında olması gereken mesafe en az 40 mm, yerden yükseklik ise en az 70 mm olmalıdır.
• Kalorifer peteği pencere altına yerleştirilmelidir
• Peteklerin alttan gidiş ve üstten dönüş olarak bağlanmaması önem arz eder.
• Dökme dilimli radyatörlerde dilim arası 6 mm olduğu için konsollar bu ölçüye uygun delinmelidir.
• Branşman boruları 250 mm’den az, 1500 mm’den fazla olmamalıdır.
• Branşmanlara gidiş ve dönüş branşman eğimi verilmelidir.

Kalorifer peteği monte edilirken sık kullanılan aparatlar nelerdir?

1. Konsollar: Radyatör dilimlerinin arasına oturtulan konsollar T demir ya da dökümden yapılır. Duvar tipi ve ayaklı konsol olarak farklı türleri mevcuttur.
2. Askılar: Tavana monte edilen, radyatörün askıya alındığı konsol türüdür.
3. Kelepçeler: İki veya üç parça olarak üretilen kelepçeler, radyatörü üst kısmından duvara tutturmayı sağlar, radyatörün öne gelmesini engeller.

Kalorifer peteği nasıl monte edilir?
Isıtıcı asma işlemi öncesinde radyatör konsolu ya da askı köşebendi duvara monte edilir ve ısıtıcının yeri hazırlanır. Montajda konsol takarken dilim arası mesafeyi hesaplamak ve gönyeye bakarak monte etmek önemlidir. Panel radyatörlerde ise konsol ve köşebentler montajı üretici firma kataloğunda yer alan talimatlara uygun olarak ya da metre ile ölçülerek duvara monte edilir. Ardından dikkatli bir şekilde radyatör asılır.

Duş Teknesi Nasıl Yerleştirilir ?

Duş teknesi montajında öncelikle altına gider aparatlarının ölçülerine uygun takozlar konulmalı.
• Yalıtım contası, duş teknesinin altında kalacak şekilde talimatlara uyularak yerleştirilmeli.
• Kabinin kenar çıtaları, teknenin bitim noktasına dübel ve vidalarla sabitlenmeli.
• Alt ray profillere geçirilerek dış kenar sıfır olacak şekilde yerleştirilmeli.
Oval duşakabin montajı için satın aldığınız duşa kabinle beraber verilen montaj şemasını ve kullanım kılavuzunu dikkatlice incelemeniz ve anlamanız gerekiyor. Duşakabin montaj işleminin profesyonellik gerektirdiğini unutmamalısınız.
Oval duşakabin montaj şemasının modelden modele değişebiliyor. Biz sizin için en temel talimatları derledik.
• Oval duşakabin montajında ilk öncelikle duvar dikmeleri, su terazisi yardımıyla dik bir şekilde küvet ya da duş teknesi üzerine monte edilmeli.
• Vidalama işlemlerinde dübeller kullanılmalı.
• Küvet ve duş teknesini terazileri kontrol edilmeli. Olası bozuklukların ya da duvar dikmelerindeki hatalı ölçümlerin duşa kabinden su sızmasına neden olacağını ve kapıların tam olarak kapanmayacağını unutmayınız.
• Rayları, sabit panellerden birine alt ve üst kısımlardan takılmalı.
• Rayları ve sabit panel profillerinin U kesitli tarafları denk getirilmeli.
• Panele rayları taktıktan sonra kapı mıknatıslarını karşı kaşıya gelecek şekilde yerleştirilmeli.
• Tekerlekler, rayların içine yerleştirilmeli.
• Kabin, önceden monte edilmiş duvar dikmelerine tutturulmalı. Vidalama yapılmadan önce teraziyle kontrol ederek düzgün olup olmadığını incelenmeli.
• Duvar terazisinde bozukluk varsa sabit panel ve duvar dikme paylarından gerekli düzeltmeler yapılmalı.
• Duvarın zemin ile olan açısı 90 dereceden büyükse duvar dikmesi aktarılana şekilde monte etmeli. Sabit panel ise düz olacak şekilde duvar dikmesine tutturulmalı.
• Duşakabin montaj işlemlerinde vidalamalar iç taraftan yapılmalı. Satın aldığınız ürünün orijinal vidalarını kullanmanız en sağlıklısı olacaktır.
• Silikonlama işi ise tüm duşa kabin montaj işi bittikten sonra duvar ile küvet arasında kalan kısımlar için yapılmalı.

Duşa Kabin Montajı Nasıl Yapılır

Duşakabin montajı nasıl yapılır diye merak ediyorsanız ilk önce bu işin biraz profesyonellik ve çokça özen gerektirdiğini bilmeniz gerekiyor. Duşakabin montaj teknikleri ve uygulamaları için önce bu işi aşamalara ve duşakabin modellerine göre kategorize etmek işi oldukça pratikleştiriyor. Böylece duşakabin montaj şeması nasıl yapılır sorusunun cevabını bulup tüm işlemi eksiksiz bir şekilde tamamlayabilirsiniz.
“Hazır duşakabin aldım, montajını nasıl yaparım?” diye merak eden ev ustaları ve “Doğru duşa kabin montajı nasıl yapılır?” diye merak eden bilinçli profesyoneller, duşakabin montajı temelde üç aşamaya sahip. Bunlar:
Duşakabin teknesi montajı
Duşakabin teknesi yerleştirme, ilgili panelleri birbirini montajlama ve sabitleme.
Duşa kabin panel kapı montajı
Duşakabin teknesinin üst kısımlarına panel kapılarını yerleştirme ve onları sabitleme.
Duşa kabin su gideri montajı
Duşakabin teknesinin içine su giderini montajlama.

Duşa Kabin Montajında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Duşakabin montajında önceliğiniz kullanım kılavuzunda verilmiş talimatlara uymak olmalı. Demonte tip duşakabinleri; montaj işi, profesyonellik ve bilgi gerektirdiğinden bu işe başlamadan önce tüm detaylar hakkında bilgi sahibi olmak büyük önem taşıyor. Duşakabin montajı yaparken dikkat edilmesi gerekenler arasında ise şunlar bulunuyor:
Duşakabin montajında kullanılacak silikonun sudan etkilenmeme özelliği bulunmalı.
Duşakabin montajında köşeler, kusursuz bir şekilde silikonlanmalı.
Duşakabin alt küvet ayakları mutlaka sabitlenmeli.
Duşakabin teraziye alınmalı.
Köşe duşakabin montajı işleminde kabinin iki duvarın tam arasına oturtulmuş olmalı.
Duşakabin camları açılıp kapanırken en rahat çalışacak konuma sabitlenmeli.

Kalorifer Tesisat İşleriniz Yapılır

Kalorifer tesisatı, kış aylarında bulunulan ortamlarda uygun sıcaklığın sağlanabilmesi için son derece dikkat edilmesi gereken sistemlerdir. Kalorifer tesisatında yapılacak hatalar ortam sıcaklığının dengesizleşmesine ve yeterince ısıtamama veya gereğinden fazla ısıtma gibi sıkıntılara yol açacaktır. Bu durum da kullanıcılara yüksek faturalar olarak dönüş sağlayacaktır. Peki bu tarz sıkıntılara düşmemek için nelere dikkat edilmelidir? Bu yazımızda kalorifer tesisatı hakkında dikkat edilmesi gereken noktalara değineceğiz.
Kalorifer tesisatı yapılırken dikkat edilmesi gereken ilk nokta tesisat borularının gidiş yönüdür. Tesisat yönü belirlenirken boruların mümkün olduğu kadar kısa ve az dönüşlü bir şekilde yapılmasına dikkat edilmelidir. Bu noktaya dikkat edildiği zaman ısı kaybı oluşmaz ve hem ısınma miktarı artar hem de tasarruf sağlanır.
Kalorifer tesisatından optimum şekilde faydalanmak için dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta radyatör seçimidir. Radyatörler odaların büyüklüklerine, ısı kaybetme miktarlarına ve kullanım durumuna göre belirlenmelidir. Bir odada gereğinden fazla sayıda radyatör kullanılırsa gereksiz fazla ısınmalar meydana gelecektir. Aynı zamanda yüksek faturaların gelmesine yol açacaktır. Gereğinden az sayıda kullanıldığında ise odada yeterli ısınma gerçekleşmeyecektir. Bu nedenle her oda için en uygun radyatör sayısı işinde ehil firmalardan destek alınarak belirlenmelidir.
Kalorifer tesisatı yapılırken son olarak kombi yeri seçiminin doğru yapılmasına dikkat edilmelidir. Kombinin banyo ya da mutfağa yakın olması bir ev için son derece önemlidir. Kombi banyo veya mutfağa ne kadar uzak olursa, o kadar su sarfiyatı artar. Bu durum da, sıcak suyun ulaşması için kombinin daha fazla çalışacağından gaz sarfiyatının da artmasına neden olacaktır. Tasarruf sağlamak için oldukça önemli bir nokta olan kombi yeri seçimi kalorifer tesisatında dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biridir.

Genel Tesisat Bilgileri

1. Sızdıran Musluk

Sızdıran bir musluk, musluğun türüne bağlı olarak nispeten kolay bir düzeltme olabilir, bu nedenle temel musluk türlerini ve bunları nasıl ayıracağınızı öğrenin. Çevrimiçi talimatlar arayabilirsiniz; YouTube videoları en kullanışlıdır. Yavaş bir damla genellikle değiştirmeniz gereken tek şey bir yıkayıcıdır, ancak yeni bir tane satın almadan önce hangi boyuta ihtiyacınız olduğunu bildiğinizden emin olun.

2. Mutfak veya Banyo Bataryası Kurulumu

Daha zor onarımlar için, tüm musluğu değiştirmek daha kolay olabilir ve yenisiyle birlikte verilen talimatlar olacaktır. Yerel donanım mağazanızdaki herkes, doğru yedek parçaları bulmanıza ve sorunun nedenini nasıl bulacağınız ve düzeltmek için ne yapmanız gerektiği konusunda ipuçları vermenize yardımcı olabilir.

3. Tıkanmış Tahliye

Tıkanmış veya yavaş bir tahliyenin nasıl önleneceğini bilmek, nasıl düzeltileceğini bilmek kadar önemlidir . Banyo kanallarında saç tutucu kullanın. Gres veya yiyecek partiküllerini mutfak kanallarına koymayın ve çöplerinize ne tür yiyeceklerin konulduğunu ve nasıl doğru bir şekilde çalıştırıldığını bildiğinizden emin olun.

Yavaş bir tahliyenin, borulardaki hava basıncını düzenleyen bir tesisat deliği ile ilgili bir sorun olabileceğini unutmayın. Sıhhi tesisat havalandırma sorunları bir tesisatçı tarafından ele alınmalıdır, ancak drenaj borularınızda enkaz varsa, bir lavabo pistonu ile düzeltebilir veya bir kablo burgu ile drenajı kıvırmalısınız. Bunları herhangi bir donanım mağazasında bulabilirsiniz.

Ayrıca, geleneksel tahliye temizleyicileri kullanmayın. Bunlar sıhhi tesisat sisteminize zarar verebilir ve yumuşak metallerden yapılmış borulara zarar verebilir. Ayrıca geçici bir düzeltme. Kanalizasyonların temiz tutulması ve kabartma tozu ve sirke gibi doğal çözücülerin düzenli olarak kullanılması şiddetle tavsiye edilir.

Edirne Genç Tesisat kalorifer onarım

Genç Tesisat Kalorifer Bakım Onarım Montaj

Su, kalorifer, kombi, şofben, hidrofor, yağmur suyu yağmur iniş bağlantıları , atık su gider bağlantıları, su deposu, kısaca tüm tesisat tamir,bakım onarım Montaj işlerini itina ile yapmaktayız.

işlerimizde ; almış olduğumuz eğitim ve uzun yılların verdiği birikim ile kesin çözümler sunuyoruz.
Yepyeni bir iş anlayışı ile hizmet ediyoruz : Kullandığımız malzemeler uzun ömürlü ve kaliteli ürünlerdir. “Daha az kaliteli, ileride iyisi olsun” gibi politikalar bizden uzak dursun bizler daima kalite ve kaliteli işlikten yanayız.
Bunu bizimle çalıştığınızda işimizin ve kaliteli işçiliğin ve doğru düzgün işçilik sunduğumuzu göreceksiniz Genç Tesisat kalorifer bakım onarım tamir işleri için bizleri gönül rahatlığıyla tercih edebilir yakın dostlarınıza bizleri önerebilirsiniz

Genç Kalorifer, Kombi Tesisatı

Kalorifer tesisatı Günümüzde uygulanmakta olan en avantajlı kaloriferli ısıtma tesisatı yerden ısıtma tesisatıdır. Sürekli kullanılan mekanlarda (ev, iş yeri, okul gibi, bina izolasyonu uygun olduğu taktirde, en ekonomik, en sağlıklı ve ortada hiç boru veya radyatör olmadığı için en estetik sistemdir.

Tamirat onarım montaj işçilikleri
* Her türlü musluk,  montaj, tamir bakım ve değişimi,
    * Her türlü su kaçağı kırım ve onarımı,
    * Çamaşır ve bulaşık makinesi bağlantısı, montajı
    * Şofben bağlantısı, tamir ve montajı,
    * Lavabo ve klozet montajı ve değişimi,
    * Her türlü kanalizasyon, tamir bakım montaj boru işleri bizleri tercih edebilirsiniz
 
Kısacası aklınıza tamirat denince ne geliyorsa firmamızın uzman ekipleri tarafından büyük bir titizlikle Edirne,de hizmet vermekteyiz.

 

Tamir Tadilat işlerinizi yaptırmak

Tamir Tadilat

Genç Tesisat Tamir Tadilat işlerinizi güvenir bir şekilde yaptırmak için Mahzeme ustalık Kaliteden ödün vermeden Yaptırabilirsiniz.

Tamir Tadilat  Deyince Hakla gelen ilk şey yerlerin kırılması pisliğin atılması ve işin durumuna göre ve müşterinin isteği üzerine pilan yapılarak karar verilmesidir temiz su yada pis su tesisatlarında mahzeminin kaliteli ve bu işin usta kişiler tarafından yapılması daha doğrudur mahzeme nin kalitesinin işciliğin saglamlığı ve yapılan işlerin ölçüler doğrultusunda yapılmasında çok büyük dez avantaj  vardır işi düzgün yapılırsa montaj kısmında,da ürünleri sorunsuz bir şekilde montaj yapma imkanınız olur.

Biz Genç Tesisat olarak işimizi kaliteli ve müşterilerin istediği şekilde yapmaktayız Sizlerde iş bitiminde bu farkı göreceksiniz.