Genel tesisat

Sıhhi Tesisat Cihazları ve Armatürleri

Genel Esaslar

Genel Su Tesisatı Sıhhi tesisat sistemlerinde kullanılan tüm vitrifiye malzemeler, aksesuarlar ve armatürler,
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği” kapsamında atıfta bulunulan standartlara ve ilgili
oldukları ulusal standartlara uygun olarak üretilmiş olmalıdır.
Çelik ve döküm emaye cihazların emayesi asit ve baz tesirlerine karşı dayanıklı olmalı; renk seçimi
İdare’nin onayı ile yapılmalıdır.
Paslanmaz çelik cihazlarda kaynaksız şekil verilmiş olanlar veya argon kaynağı ile yapılmış olanlar
tercih edilmeli, kaynak dikişi olabildiğince asgariye indirilmiş olmalı, söz konusu kaynak bölgeleri
diğer kısımlardan ayırt edilmeyecek oranda temiz, gözöneksiz, cüruf suz ve mükemmel polisaj yapılmış
durumda olmalıdır. Normal ortamlarda kullanılacak paslanmaz çelik malzemeler  asidik
ortamlarda kullanılacak paslanmaz çelik malzemeler AISI 316 kalitesinde olmalıdır.
Polyester cihazlar cam elyafıyla %30 takviye edilmiş, doyurulmamış polyesterle imal edilmiş
olmalıdır.
Tüm cihazların gizli kalmış tespit, askı ve taşıyıcı parçaları imal edildiği yerde astar boya ile boyanmış
olmalıdır.
Batarya ve muslukların montajında, bakış istikametine göre sıcak su solda, soğuk su sağda olacak
şekilde bağlantı yapılmalıdır.
Özellikle lavabo, hela taşı, klozet, pisuar, duş ve benzeri cihazların pis su tesisatı bağlantıları sızdırmaz
şekilde yapılmalı, döşemeye oturma yüzeyinden su sızdırmayacak şekilde montajları sağlanmalı, bu
hususta imalatçı firma montaj detaylarına uyulmalıdır.
Tüm cihazlarda tespit ve montaj malzemesi ile ankrajlar gereken dayanıklılıkta olmalı, tespit ve montaj
malzemesi olarak korozyona dayanıklı, krom kaplama, pirinç veya galvanizli malzeme kullanılmalıdır.
Görünecek kısımlarda kullanılacak vida, cıvata, tespit tırnağı veya kelepçe vb. aksam bulunduğu
yüzeyle uyumlu bir kaplama malzemesiyle kapatılmalıdır.
Cihaz montajında kullanılacak plastik veya çelik dubeller montaj kaidelerine uygun cins ve ebatta
seçilmelidir. Duvar tipi armatürler, bitmiş duvar yüzeyine uygun olacak şekilde duvara dik olarak
monte edilmelidir. Lavabo veya tezgâh üstü gömme armatürler, kromajlı ara muslukları ve bağlantı
boruları kullanılmak suretiyle ilgili firma montaj detaylarına uygun olarak monte edilmelidir.
Uygulama sırasında tesisatta kullanılacak tüm sıhhi tesisat cihaz ve armatürlerinin katalog ve
prospektüsleri ile teknik özelliklerini belgeleyen dokümanların “İdare Onayı” alınmalıdır.
Su Sayaçları
TS EN ISO  Standartlarına ve  Ölçü Aletleri Yönetmeliğine uygun olarak
 İşaretlemesine sahip olmalıdır. Su sayaçları, yerel yönetimlerin mevzuatına uygun olarak
çarpmaya ve donmaya karşı korunaklı şekilde monte edilmeli, kilit altında bulundurulmamalı, kolay
okunmalıdır. Sayaçlar, rekorlu ya da flanşlı bağlantıyla monte edilmeli, girişte vana ve pislik tutucu ,çıkışta  cekvalf ve vana kullanılmalıdır. Sayaç mahallinde süzgeç bulundurulmalı ve drenajı
sağlanmalıdır. Su sayaçlarında basınç kaybı, tercihen 0,5 bar değerini geçmemelidir.
Etiketler: , ,