Tesisat Bizim işimiz

Su Tesisatında Kullanılan Borular

Tesisat sistemlerinde akışkan taşıyıcısı (soğuk, sıcak ve kaynar su, buhar) olarak kullanılan ve çelik malzemeden yapılmış galvanizli borular kullanılır. Bu borular, duvarda sıva altına (ankastre) döşenebilir ancak döşeme, ıslak zemin altına döşenemez. Bu borular, temper dökümden yapılmış ek parçalarıyla dişli, vidalı flaşlarla flanşlıbağlantı yapılır. Galvanizli çelik borulara hiçbir zaman eğme, bükme ve sıcak işlem yapılmaz. Böyle bir işlemde borunun üzerindeki galvaniz kaplaması bozulacağından borunun korozyona uğraması çabuklaşır. Galvanizli çelik borular 6 –6,5 m boyunda, iki ucu dişli üretilir. Dişlerin zedelenmemesi için bir ucuna manşon, diğer ucuna plastik muhafaza takılarak piyasaya verilir.

Polipropilen (PP) Borular ve Çeşitleri
Tesisat sektörü kendini sürekli yenileyen ve geliştiren bir yapıya sahiptir. Buna paralel olarak son zamanlarda boru çeşitleri ve uygulamalarında hızla yükselen bir ivme yakalanmış olup tesisatçıların bile takipte zorlandığı sistemler birbiri ardına piyasalarda yer almaya başlamıştır.
2000’li yıllara girerken yaygın şekilde kullanılan galvaniz ve siyah çelik borular, yerini plastik ve bakır borulara bırakmış durumdadır. Bilhassa plastikten mamul polivinil klorür (PVC), polietilen (PE) ve poliproplen (PP) borular zengin seçenekleriyle sektöre egemen olmuştur. Isıtma ve temiz su tesisatında en fazla kullanılan boru çeşidi poliproplen (PP)dir. Polipropilen ham maddesi ısıya, basınca ve kimyasal maddelere mukavemeti açısından üç gruba ayrılır.
Bunlar:
– Homopolimer (Tip 1)
– Copolimer (Tip 2) ve
– Random copolimer (Tip 3)dir.
Diğer çeşitlerine göre bilhassa temiz su da polipropilen random copolimer – PPRC (Tip3) sınıfı daha fazla tercih edilmektedir. Isıtma tesisatında ise bu boruların uzama kat sayılarının fazla olması sebebiyle oluşabilecek sarkma ve genleşmelerin önüne geçmek için yine bu boru grubundan olan alüminyum folyo kaplı olanları kullanılmalıdır. Polipropilen borular, işçiliğinin kolay ve çabuk olması, hafifliği, iç yapısının pürüzsüz oluşu, kireç ve pislik tutmama, korozyondan etkilenmeme, nakliye gibi avantajları sebebiyle vazgeçilmez bir ürün hâline gelmiştir. Soğuk suda 20 atü, sıcak suda 10 atü basınçta uzun yıllar problem çıkarmadan kullanılır. Daha ziyade beyaz veya gri olmak üzere yeşil, mavi renklerde üretilir. Boru ve ekleme parçaları aynı malzemeden imal edilir. Boruların birleştirilmeleri, elektrofüzyon diye tabir edilen boru ve bağlantı parçalarının 260 ˚C ısıtılıp ergimesi ve akabinde birbirleriyle kaynaşarak eklenmeleri metoduna dayanır. Kuralına uygun olarak yapılan birleştirmelerde herhangi bir kaçak meydana gelmez. Bağlantı parçasının iç çapı, boru dış çapına eşittir. Boru ucu dış yüzeyi ve bağlantı parçası iç yüzeyi füzyon kaynak makinesinde aynı anda ısıtıldıktan sonra birbirine takılarak birleştirme işlemi tamamlanır.

Tesisat Bizim işimiz

Tesisat Nedir ?

 

Tesisat kelime anlamı, Türk Dil Kurumu’na göre belli bir işin sağlanmasına yardım eden araçların uygun yerlere döşenmesi veya döşenen bu araçların tümü, döşem, donanım demektir. Genel anlamda ise inşaat işlerinde makine ve elektrik mühendisliğinin alanlarına giren tesisat işleri olarak adlandırılır.
Tesisat çeşitleri ise birbiriyle birçok konuda bağıntılı tesisat nedir elektrik tesisatı olarak ikiye ayırabiliriz. Kısaca mekanik ve elektrik tesisatı alt dalları ile ilgili bilgi verelim;

1-Isıtma sistemleri, kullanım mekanlarının istenen sıcaklıkta tutulabilmesi için iç ortamdan dış ortama (çevreye) olan ısı kaybının karşılanması prensibi ile çalışan sistemlerdir. Merkezi ve lokal (bölgesel) olarak iki ana başlıkta toplanabilir.
2- Sıhhi Tesisat
Sıhhi tesisat, yapı için gerekli olan suyun temini, depolanması, ısıtılması, yumuşatılması, basınçlandırılması ve dağıtımı, pis suyun atılması, atık suyun arıtılması, yağmur suyu tahliyesi ve yangın söndürme konularını içerir.
3- Yangın Tesisatı
Yangından korunma sistemleri; olası yangın anında insan sağlığına ve eşyalara zarar gelmeden yangını söndürmek amacıyla yapılan tesisat ve sistemlerdir. Binalarda yangın tesisatı: söndürme sistemleri, duman tahliye sistemleri ve basınçlandırma sistemlerinden oluşmaktadır.
4- Klima Tesisatı
Soğutma, bir maddenin veya ortamın sıcaklığını, onu çevreleyen ortamın sıcaklığının altına indirmek ve orada muhafaza etmek üzere ısısının alınması işlemine denir. Soğutulmuş akışkanın borular vasıtasıyla nihai soğutucu cihazlara ulaştırmak yoluyla klima tesisat işlemi yapılır. Merkezi ve lokal olarak iki ana başlıkta toplanabilir.
5- Havalandırma Tesisatı
Havalandırma, kapalı bir alana doğal ya da mekanik yolla temiz hava akımı sağlanmasıdır. İçeri temiz hava girerken, buna eşdeğer hacimde, zararlı gazlarla, kokularla, tozlar¬la kirlenmiş ve ısınmış hava dışarı atılır.Mekanik yolla havalandırma, kapalı böl¬melere temiz hava emen ya da kirli havayı dışarı atan fanlarla yapılır. Isı ve rüzgâr gibi etkilere bağlı olmayan mekanik havalandır¬ma, kolayca denetlenebilir, bu nedenle de belirli bir hızda hava değişiminin zorunlu olduğu yerlerde yaygın olarak kullanılır. Kapalı hacimlerdeki oksijen oranının doğal koşullarda olması gereken seviyede tutulmasını sağlamanın en kolay yolu havalandırma yapılmasıdır. Kullanım sonucu oksijen oranı azalmış ve kirlenmiş (halı, elbise tüyü, parfüm, ter kokusu vs.) hava atmosfere atılır, yerine dışarıdan, yüksek oksijenli ve kirlenmemiş (gerekli filtre sistemlerinden geçirilerek) taze hava alınır. İnsan sağlığının ve verimliliğinin en önemli koşullarından birisi budur. Kirli havanın dış ortama atılması ve dış ortamdan alınan taze havanın filtrelenmesi, zararlı maddelerden arındırılması, istenilen sıcaklık ve nem değerlerine getirilerek iç ortama verilmesi havalandırma sisteminin kapsamındadır.
6- Güneş Enerjisi Tesisatı
7- Doğalgaz Tesisatı
Evlerimizde, sanayi tesislerinde ve iş yerlerinde kullanılan doğalgaz zehirli olmayan, renksiz, kokusuz ve havadan daha hafif bir gazdır. Bu doğrultuda doğalgaz kullanımının güvenli ve kontrollü bir şekilde yapılabilmesi işlemidir.
8- Asansör Tesisatı
Asansör, dikey olarak yük ve insan taşımada kullanılan bir araçtır. Daha yüksek ve derin yapıların yapılmasıyla, insanların ve yüklerin üst ve alt katlara ulaşabilmesi ihtiyacı asansörleri zorunlu kılmıştır. Bu doğrultuda hidrolik, makine daireli ve makine dairesiz asansörler dizayn edilmiş ve sistemin çalışabilirliği ve güvenliği açısından asansör tesisatı altında yürütülmektedir.

Kombi Çeşitleri Ve Kombi Çalışma Prensibi

Kombi hem ısınma sisteminin hem de kullanma sıcak su ihtiyacını karşılamak için üretilmiş cihazlara denir. Bunlara birleşik (kombine) kazanlar da denir. Kombi kullanıcıya birçok kolaylık sağlarken bazı dezavantajları da bulunmaktadır.
Kombilerin sağladığı kolaylıklar ve dezavantajları:
– Merkezi sistemlerin aksine her dairenin kendi kontrolünü kendisinin yapmasına olanak verirler.
– İstenilen oda veya odalar ısıtılabilir.
– Cihazın otomatik kontrolü kolaydır.
– Apartmanda yakıt faturasını dairelere dağıtmak ve parayı toplama derdi ortadan kalkar.
– Hem ısıtma, hem de kullanma sıcak suyu temini aynı zamanda mümkündür.
– Duvara monte edildiği için az yer kaplar.
– Her daire tam olarak yaktığı kadar yakıt faturası öder.
– Sirkülasyon pompası ve kapalı genleşme tankı üzerinde olduğundan ayrıca onlar için işçilik gerekmez.
– Gaz yakıtlı olduğundan yakıtı depolama derdi olmaz.
– Kullanılan yakıt temiz olduğundan atığı yoktur.
– Gerek cihaz gerekse baca bağlantısı temiz kalır.
– İlk yatırım maliyeti merkezi sistemlere göre daha pahalıdır.
– Herkes aynı oranda kullanmadığından istenilen derecede ısınma sağlanamaz.
– Ortak kullanım alanları (merdiven boşluğu, ana giriş holü gibi) ısıtılamaz.
Kombi Çeşitleri
Kombiler gelişen teknoloji ve kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda değişik özellik ve donanıma sahip olarak üretilmektedir. Piyasada birçok sınıfa ayrılmıştır. Bunlardan en çok bilineni bacalı, hermetik ve yoğuşmalı kombidir. Bunların haricinde ateşleme şekline göre (pilot alevli, elektronik ateşlemeli) ve kapasitelerine göre satılmaktadır.

Tesisat Bizim işimiz

Duş Teknesi Nasıl Yerleştirilir ?

Duş teknesi montajında öncelikle altına gider aparatlarının ölçülerine uygun takozlar konulmalı.
• Yalıtım contası, duş teknesinin altında kalacak şekilde talimatlara uyularak yerleştirilmeli.
• Kabinin kenar çıtaları, teknenin bitim noktasına dübel ve vidalarla sabitlenmeli.
• Alt ray profillere geçirilerek dış kenar sıfır olacak şekilde yerleştirilmeli.
Oval duşakabin montajı için satın aldığınız duşa kabinle beraber verilen montaj şemasını ve kullanım kılavuzunu dikkatlice incelemeniz ve anlamanız gerekiyor. Duşakabin montaj işleminin profesyonellik gerektirdiğini unutmamalısınız.
Oval duşakabin montaj şemasının modelden modele değişebiliyor. Biz sizin için en temel talimatları derledik.
• Oval duşakabin montajında ilk öncelikle duvar dikmeleri, su terazisi yardımıyla dik bir şekilde küvet ya da duş teknesi üzerine monte edilmeli.
• Vidalama işlemlerinde dübeller kullanılmalı.
• Küvet ve duş teknesini terazileri kontrol edilmeli. Olası bozuklukların ya da duvar dikmelerindeki hatalı ölçümlerin duşa kabinden su sızmasına neden olacağını ve kapıların tam olarak kapanmayacağını unutmayınız.
• Rayları, sabit panellerden birine alt ve üst kısımlardan takılmalı.
• Rayları ve sabit panel profillerinin U kesitli tarafları denk getirilmeli.
• Panele rayları taktıktan sonra kapı mıknatıslarını karşı kaşıya gelecek şekilde yerleştirilmeli.
• Tekerlekler, rayların içine yerleştirilmeli.
• Kabin, önceden monte edilmiş duvar dikmelerine tutturulmalı. Vidalama yapılmadan önce teraziyle kontrol ederek düzgün olup olmadığını incelenmeli.
• Duvar terazisinde bozukluk varsa sabit panel ve duvar dikme paylarından gerekli düzeltmeler yapılmalı.
• Duvarın zemin ile olan açısı 90 dereceden büyükse duvar dikmesi aktarılana şekilde monte etmeli. Sabit panel ise düz olacak şekilde duvar dikmesine tutturulmalı.
• Duşakabin montaj işlemlerinde vidalamalar iç taraftan yapılmalı. Satın aldığınız ürünün orijinal vidalarını kullanmanız en sağlıklısı olacaktır.
• Silikonlama işi ise tüm duşa kabin montaj işi bittikten sonra duvar ile küvet arasında kalan kısımlar için yapılmalı.

Genel Tesisat Bilgileri

1. Sızdıran Musluk

Sızdıran bir musluk, musluğun türüne bağlı olarak nispeten kolay bir düzeltme olabilir, bu nedenle temel musluk türlerini ve bunları nasıl ayıracağınızı öğrenin. Çevrimiçi talimatlar arayabilirsiniz; YouTube videoları en kullanışlıdır. Yavaş bir damla genellikle değiştirmeniz gereken tek şey bir yıkayıcıdır, ancak yeni bir tane satın almadan önce hangi boyuta ihtiyacınız olduğunu bildiğinizden emin olun.

2. Mutfak veya Banyo Bataryası Kurulumu

Daha zor onarımlar için, tüm musluğu değiştirmek daha kolay olabilir ve yenisiyle birlikte verilen talimatlar olacaktır. Yerel donanım mağazanızdaki herkes, doğru yedek parçaları bulmanıza ve sorunun nedenini nasıl bulacağınız ve düzeltmek için ne yapmanız gerektiği konusunda ipuçları vermenize yardımcı olabilir.

3. Tıkanmış Tahliye

Tıkanmış veya yavaş bir tahliyenin nasıl önleneceğini bilmek, nasıl düzeltileceğini bilmek kadar önemlidir . Banyo kanallarında saç tutucu kullanın. Gres veya yiyecek partiküllerini mutfak kanallarına koymayın ve çöplerinize ne tür yiyeceklerin konulduğunu ve nasıl doğru bir şekilde çalıştırıldığını bildiğinizden emin olun.

Yavaş bir tahliyenin, borulardaki hava basıncını düzenleyen bir tesisat deliği ile ilgili bir sorun olabileceğini unutmayın. Sıhhi tesisat havalandırma sorunları bir tesisatçı tarafından ele alınmalıdır, ancak drenaj borularınızda enkaz varsa, bir lavabo pistonu ile düzeltebilir veya bir kablo burgu ile drenajı kıvırmalısınız. Bunları herhangi bir donanım mağazasında bulabilirsiniz.

Ayrıca, geleneksel tahliye temizleyicileri kullanmayın. Bunlar sıhhi tesisat sisteminize zarar verebilir ve yumuşak metallerden yapılmış borulara zarar verebilir. Ayrıca geçici bir düzeltme. Kanalizasyonların temiz tutulması ve kabartma tozu ve sirke gibi doğal çözücülerin düzenli olarak kullanılması şiddetle tavsiye edilir.